Starostwo Powiatowe

w Pleszewie

KALENDARIUM STAROSTY PLESZEWSKIEGO

  • 11 września 2021 r.

    Obchody Jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żegocinie (gm. Czermin). Na uroczystościach władze Powiatu Pleszewskiego reprezentował...

    Czytaj więcej...

POWIAT PLESZEWSKI
Herb i Flaga Powiatu PleszewskiegoHistoria powiatu pleszewskiegoNORDIC WALKING W POWIECIE PLESZEWSKIMInteraktywna mapa Powiatu PleszewskiegoNasz partner - Powiat AmmerlandPowiat Pleszewski na facebookuNasz serwis archiwalny

Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w Koźmińcu

drogakozminiecfds

Powiat Pleszewski zakończył przebudowę drogi powiatowej nr 5149P relacji Koźminiec - Wyki na odcinku o długości 996 mb w miejscowości Koźminiec w gminie Dobrzyca. Początek przebudowanego odcinka znajduje się w Koźmińcu przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4173P (o przebiegu Wilcza - Strzyżew - Koźminiec - Koryta), a koniec na granicy powiatu pleszewskiego z powiatem krotoszyńskim (w kierunku na Wyki).

Dotychczasowy stan drogi był niezadawalający. Droga była wąska, miała niespełna 4,90 - 5,00 m. szerokości, a odcinkowo przewężenie wynosiło nawet 4,40 m. Nawierzchnia jezdni posiadała liczne wyboje, ubytki i spękania. Zaniżenia pobocza powodowały wykruszanie asfaltu. Stwierdzono złe spadki poprzeczne i podłużne. Przy opadach deszczu wadliwie działające odwodnienie powodowało powstawanie zastoin wody. Brak było chodników, krawężników i wyznaczonych przejść dla pieszych.

Inwestycja polegała na podniesieniu standardów technicznych drogi do parametrów właściwych dla kategorii drogi powiatowej. Wykonano następujący zakres robót: - poszerzenie jezdni do 6 m na całym odcinku, - wykonanie pełnej konstrukcji na poszerzeniu, - wyrównanie istniejącego podłoża betonem asfaltowym gr. 3 cm, - wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z asfaltu, - ułożenie chodnika o szer. 2 m i długości ogółem 1.114 mb (po lewej stronie - 987 mb, po prawej stronie - 127 mb) z krawężnikiem od strony jezdni i obrzeżem od strony posesji (z zaniżeniami na wjazdach), - wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej wzdłuż chodnika po lewej stronie w celu zapewnienia właściwego odprowadzenia wód opadowych (z kratkami deszczowymi krawężnikowymi i przykanalikami), - utwardzenie pobocza na szer. 1 m kruszywem o gr. 10 cm, - remont dwóch przepustów o śr. 600 mm pod drogą, - założenie kostki brukowej gr. 8 cm na zjazdach do posesji i pól, - oczyszczenie i remont przepustów pod zjazdami oraz obrukowanie wylotów, - odmulenie i odtworzenie rowów przydrożnych, - humusowanie i obsianie rowów trawą, - wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego (w celu poprawy organizacji ruchu i czytelności zasad ruchu drogowego), - wymalowanie nowego oznakowania poziomego, - wykonanie 2 przejść dla pieszych (jedno podświetlone - lampa hybrydowa, drugie z oświetleniem aktywnym), - wycinka krzewów na poszerzenie drogi i budowę chodników, - remont oświetlenia ulicznego (przestawienie lamp).

Dzięki tej inwestycji powstała droga o wyższych parametrach użytkowych, nowoczesnych rozwiązaniach projektowych i technicznych, pozbawiona utrudnień i ograniczeń, jednorodna na całej długości i jednorodna z krzyżującą się drogą powiatową nr 4173P (przebudowaną wcześniej - w dwóch etapach - w ramach PRGiPID). Nowa droga znacznie usprawniła komunikację i poprawiła bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza użytkowników niechronionych.

Inwestycja została zakończona zgodnie z planem - 31.V.2021 roku.

Wykonawcą robót było konsorcjum: Firma Handlowo-Usługowa „Wiktor” z Latowic i Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” Szablewski Sp. j. z Nowych Skalmierzyc.

 


Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w Czerminie

Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w Czerminie

Projekt dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 4311P relacji Strzydzew - Broniszewice w miejscowości Czermin na odcinku o długości 994 m. Odcinek ciągnie się od skrzyżowania w Czerminie z drogą powiatową nr 4308P Pleszew - Grab (zmodernizowaną w ramach WRPO w latach 2010-2011) w kierunku wsi Strzydzew.

Dzięki tej inwestycji stan techniczny drogi zostanie podniesiony do standardu drogi powiatowej. Zadanie obejmuje: poszerzenie jezdni do 5,5 m na całym odcinku, wykonanie pełnej konstrukcji na poszerzeniu, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym grubości min. 4 cm, ułożenie geosiatki wzmacniającej nawierzchnię jezdni, wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z masy asfaltowej, wykonanie chodnika o szer. 2 m i długości ogółem 566 mb (po prawej stronie - 536 mb, po lewej stronie - 30 mb) z krawężnikiem od strony jezdni i obrzeżem od strony posesji z zaniżeniami krawężnika na wjazdach, poza chodnikami utwardzenie pobocza na szer. 1 m warstwą kruszywa o gr. 8 cm, wykonanie zjazdów do posesji i pól z kostki betonowej, oczyszczenie i remont przepustów pod zjazdami oraz obrukowanie wylotów, poprawa geometrii i zmiana promienia skrętu trzech skrzyżowań (1 z drogą powiatową nr 4308P oraz 2 z drogami gminnymi - drogą dojazdową do cmentarza oraz drogą w Mamotach), odtworzenie i odmulenie rowów przydrożnych, obsianie rowów trawą, remont kanalizacji deszczowej, nowe oznakowanie poziomie na jezdni i pionowe (znaki drogowe), 2 nowe przejścia dla pieszych (w tym 1 z oznakowaniem aktywnym), wycinka drzew i krzewów, karczowanie pni, nowe nasadzenia drzew tytułem rekompensaty za wycięte drzewa.

Przebudowa drogi 4311P przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz warunków komunikacyjnych w płn. części powiatu na terenie gminy Czermin.

Wykonawcą robót jest PHU Roboty Drogowe Tomasz Lewandowski z Kowalewa. Inwestycja ma być zakończona we wrześniu tego roku.


Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów - Kucharki

 Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów - Kucharki

Przedmiotem projektu jest II etap przebudowy drogi powiatowej nr 4348P relacji Krzywosądów - Kuchary na odcinku Krzywosądów - Kucharki o długości 7,63 km. Droga w całości przebiega przez gm. Gołuchów w Powiecie Pleszewskim. Początek przebudowywanego odcinka to skrzyżowanie z drogą krajową nr 11 w miejscowości Krzywosądów, a koniec - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4347P w miejscowości Kucharki. Odcinek drogi z Kucharek do Kuchar (do drogi krajowej nr 12) został zmodernizowany przez Powiat Pleszewski w 2017 roku. Pozostały odcinek drogi Krzywosądów - Kucharki był w nienajlepszym stanie. W latach 2018-2019 wzdłuż drogi 4348P w ramach WRPO został wybudowany ciąg pieszo-rowerowy.

Inwestycja polega na dostosowaniu drogi do parametrów drogi powiatowej. Przebudowa obejmuje: poszerzenie jezdni do 6,0 m na całym odcinku, wykonanie pełnej konstrukcji na poszerzeniu, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym grubości min. 4 cm, ułożenie geosiatki wzmacniającej nawierzchnię jezdni, wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z masy asfaltowej, wykonanie ostatniego fragmentu ścieżki rowerowej o szer. 2,6 m i długości ogółem 1.197 mb z kostki betonowej, ułożenie brakujących chodników o szer. 2 m i łącznej długości 1.143 mb, budowa ścianki oporowej, remont mostu w Kucharkach na rzece Ciemna, remont przepustów pod drogą, remont kanalizacji deszczowej, utwardzenie pobocza na szer. 1 m warstwą 15 cm kruszywa, przebudowa (poprawa geometrii) 4 skrzyżowań z drogami podporządkowanymi (m.in. drogami powiatowymi 4345P, 5295P i 4330P), utwardzenie zjazdów do posesji i pól kostką betonową i asfaltem, wykonanie, odtworzenie i odmulenie rowów przydrożnych, wymiana oznakowania poziomego (w celu poprawy organizacji ruchu drogowego), montaż radaru informującego o prędkości jadących pojazdów, nowe znaki pionowe, 8 nowych przejść dla pieszych (w tym 1 tzw. przejście wyniesione, 6 z oznakowaniem aktywnym), bariery drogowe sprężyste na przepustach, bariery rurowe wzdłuż chodników, 2 zatoki autobusowe + 5 peronów przystanków autobusowych, wycinka krzewów i karczowanie drzew na poszerzenie jezdni, w zamian za to nowe nasadzenia.

Podniesienie parametrów użytkowych drogi i wprowadzenie bezkolizyjnych rozwiązań spowoduje, że powstanie bezpieczny, wysokiej jakości technicznej, jednorodny na całej długości, pozbawiony utrudnień i ograniczeń ciąg drogowy, a uzupełniająca infrastruktura towarzysząca zapewni bezpieczeństwo użytkownikom ruchu; zmotoryzowanym, rowerzystom i pieszym.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. z Kalisza. Inwestycja rozpoczęła się w listopadzie 2019 roku. Planowane zakończenie - 10 września 2020 rok.

INFORMACJA O PLIKAC COOKIES (Ciasteczka)

Nasza serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz innych technologii w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie akceptujesz stosowanych przez nas technologii, powinieneś natychmiast opuścić tą stronę. W przeciwnym wypadku kliknij na przycisk Zrozumiałem.

Zrozumiałem